Wyświetleń: 15295
Kancelaria Rewidentów

 

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:


Badania i przeglądów sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych

Doradztwa podatkowego i z dziedziny rachunkowości

Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Audytu podatkowego

Przekształceń jednostek gospodarczych

Łączenia spółek, w tym przygotowywania planu połączenia
   (kompleksowa obsługa)

Wykonywania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych

Wyceny przedsiębiorstw

Udziału w postępowaniu podatkowym

Opracowywania polityki rachunkowości

Sporządzania sprawozdań i deklaracji podatkowych

Sporządzania analiz due diligence

Czynności wynikających z kodeksu spółek handlowych, których wykonanie jest zastrzeżone dla biegłych rewidentów.